Tại sao thiết kế website theo giao diện phẳng là xu thế mới?

Tại sao thiết kế website theo giao diện phẳng là xu thế mới?