Làm thế nào để có một banner đẹp và mang lại hiệu quả cao?

Cách lựa chọn vị trí và website đặt banner

Banner là gì và có vai trò như thế nào?