Lợi ích khi sử dụng mail server là gì?

Email server là gì?