SSL là gì và tại sao nó giúp bảo mật website của bạn?

SSL được viết tắt từ cụm từ Secure Sockets Layer, là một giao thức để đảm bảo sự hoạt động ổn định truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng một cách riêng tư, bảo mật, và toàn vẹn. Đây là tiêu chuẩn về bảo mật mà Google đánh giá cao và các website có chứng chỉ SSL sẽ bảo mật tốt hơn và xếp hạng top trên Google tốt hơn so với các website không có SSL.

Chứng chỉ bảo mật SSL

SSL hoạt động như thế nào?

Bất kể khi nào bạn nhìn thấy địa chỉ website bằng đầu bằng https:// và có biểu tưởng ổ khóa màu xanh  thì nghĩa là website đó đã bảo mật an toàn và có chứng chỉ SSL, và ngược lại  nếu website bắt đầu bằng http://  thì website đó chưa an toàn.

Nguyên tắc hoạt động của SSL

Dựa trên phiên giao dịch giữa máy chủ Server và máy khách client và nếu máy chủ web được thiết lập  yêu cầu kết nối an toàn thì những yêu cầu không an toàn sẽ bị từ chối. Chính vì thế website cần có https://. Và khi bạn click chuột vào phần domain có https://  thì bạn sẽ thấy báo kết nối an toàn, thông tin của bạn đã được bảo mật.

SSL được 1 nhóm có thẩm quyền về cấp chứng chỉ hợp lệ CA nhằm thẩm định những phiên giao dịch máy chủ và máy khách.

Có nhiều loại chứng chỉ SSL mở rộng xác thực (EV SSL), tổ chức được xác thực (OV SSL) và miền được xác thực (DV SSL).

Hầu hết các chứng chỉ này có thể được mua và các chứng chỉ này cung cấp sự bảo vệ cho mã hóa 128 bit. Mặc dù tiêu chuẩn công nghiệp là 128 bit, 256 bit cũng có sẵn.

Cách kiểm tra SSL đã cài đặt trên website?

Dưới đây là một vài website cho phép kiểm tra website của bạn đã có chứng chỉ SSL hay chưa mà mình hay dùng.

1. https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

2. https://www.ssllabs.com/ssltest/

3. https://www.geocerts.com/ssl-checker

Ngoài ra còn nhiều website khác mà bạn có thể dùng để kiểm tra.

 

 

 

 

4.6 (9 đánh giá)